ပန်းဆိုးတန်း(ATM)

အမှတ် ၁၀၂/၁၀၄၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်ဖတ်ရန်

ဗိုလ်ချုပ်စျေး ATM

အမှတ် (၃၀)၊ ဒီ-ရုံ၊ အရှေ့ဘက်တန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်ဖတ်ရန်

ရွှေဘုံသာ (SuperOne, ATM)

Super One (ရွှေဘုံသာ)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်ဖတ်ရန်

လမ်းမတော် (ATM)

အမှတ် (၂၉၈)၊ အန်ောရထာလမ်းနှင့်ဝါးတန်းလမ်းထောင့်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။

ဆက်ဖတ်ရန်

မုံရွာ (ATM)

ပြည်ထောင်စုလမ်းနှင့် ကုန်စည်ဒိုင်လမ်းထောင့်၊ ကားလေးဝင်းအနီး၊ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

ဆက်ဖတ်ရန်