ပို့ကုန်ဝန်ဆောင်မှု

ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း(အဝင်)

ပို့ကုန်ကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ်အရ ကြိုတင်ရရှိငွေများအား သက်ဆိုင်ရာကုန်ရောင်းသူများ၏ ကုမ္ပဏီစာရင်းသို့ထည့်သွင်း ပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 

ဝန်ဆောင်ခနူန်းထားများ

 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းကော်မရှင်Transaction တစ်ကြောင်းအတွက် USD10 ကောက်ခံပါသည်။

 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ 

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • သင်္ဘောတင်ပို့မှုခွင့်ပြုချက်

 

ပို့ကုန်ငွေလွဲစာတမ်းဝန်ဆောင်မှု

 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအတည်ပြုပေးခြင်းနှင့် ကုန်ဝယ်သူထံမှပေးပို့သော ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအား Customer ထံသို့အကြောင်းကြားပေးခြင်း။
 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း။
 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖျက်သိမ်းခြင်း။
 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းများအားစီစစ်ပေးခြင်း
 • သက်ဆိုင်ရာCompany ACCOUNTထဲသို့ဘဏ်မှကြားခံငွေလွှဲပေးခြင်း

 

ဝန်ဆောင်ခနူန်းထားများ

 • ကုန်ဝယ်သူထံမှပေးပို့သော ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအား Customer ထံသို့ အကြောင်းကြားပေး ခြင်း ကော်မရှင်ဆောင်ရွက်ခနူန်းထား: USD (30) +Swift Charges USD2
 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖျက်သိမ်းခြင်း ကော်မရှင်ဆောင်ရွက်ခနူန်းထား: USD (25) +Swift Charges USD 2
 • ပို့ကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းအား Customer ထံသို့ပြင်ဆင်ရန် အကြောင်းကြား ပေးခြင်း ကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ခနူန်းထား: USD (25) + Swift Charges USD2
 • Bill ကိုင်တွယ်တောင်းခံခြင်းကော်မရှင်ဆောင်ရွက်ခနူန်းထားမှာတောင်းခံငွေ၏ (25%) +Swift Charges USD2
 • ချက်လက်မှတ်သိမ်းဆည်းကောက်ခံပေးခြင်း: USD 15

 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ

 • ပို့ကုန်လိုင်စင် (လိုင်စင်လိုအပ်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါက)
 • သင်္ဘောတင်ပို့မှုခွင့်ပြုချက်
 • သင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းများ
 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 •  

ပို့ကုန်ရငွေအားကောက်ခံပေးခြင်း

 • L/C Term နှင့်မညီသော Export Bill များအားကောက်ခံပေးရေးစနစ်ဖြင့် ရောင်းသူ၏ ကုန်ပစ္စည်း တန်ဖိုးရရှိငွေ အားဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။

 

ပို့ကုန်ရငွေအားကောက်ခံပေးခြင်း

 • သင်္ဘောတင် စာရွက်စာတမ်းဖြင့် ကုန်ရောင်းသူမှ ဘဏ်သို့ တင်ပြပြီး ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး ကောက်ခံပေးရန် တောင်းခံချက်အား ဘဏ်မှကောက်ခံပေးခြင်း။

 

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ

 • ပို့ကုန်လိုင်စင် (လိုင်စင်လိုအပ်သောပစ္စည်းဖြစ်ပါက)
 • ပို့ကုန်အတွက် ကောက်ခံရငွေအား ကုမ္ပဏီစာရင်းသို့ထည့်သွင်းပေးရန် လျှောက်လွှာ